Forgó Géza publikációs jegyzéke 

2011. február 11. 

Forgó Géza,

a makói József Attila Múzeum könyvtárosának publikációs jegyzéke

 

 

1989

 

1. Erdei Ferenc élete. In. Jelentkezünk : Különszám. Szombathely, 1989. 106–116. p.

 

1993

 

2. Ezüst koszorú Kiss Józsefnek : 85 éve járt Makón a költõ. = Reggeli Délvilág, 1993. április 10.

3. Makó Major polgármester idején. = Reggeli Délvilág, 1993. május 23.

4. A Hármas Kis Tükör Csanád megyérõl. = Reggeli Délvilág, 1993. október 6.

5. Nemzedékrõl nemzedékre: Csanád megye és az aradi vértanúk emlékműve. = Reggeli Délvilág, 1993. október 6.

6. A Honművész egy makói színi elõadásról. = Reggeli Délvilág, 1993. december 4.

7. Az 1885-ös Általános Országos Kiállítás Csanád megyei résztvevõi. In. Makói Honismereti Híradó 1993. 1. szám, 19–22. p.

 

1994

 

8. A Tarnay testvérek. = Reggeli Délvilág, 1994. március 5.

9. Négy koporsó a magyarságnak : Makó majdnem román lett. = Reggeli Délvilág, 1994. június 11.

10. Lélek István cukrász : Ferenc Józsefet is szolgálta. = Reggeli Délvilág, 1994. július 23.

11. Egy makói szobor története : Az I. világháborús emlékmű. = Reggeli Délvilág, 1994. október 15.

12. Csanád megye Tisza István ünnepe. = Reggeli Délvilág, 1994. november 5.

13. Az érdem jeléül : Lélek István élete. In. Makói Honismereti Híradó, 1994. 1. szám, 4–11. p.

 

1995

 

14. 110 éve alakult meg a Makói Ipartestület. = Reggeli Délvilág, 1995. február 11.

15. Meskó Sándor 1842–1925. = Reggeli Délvilág, 1995. október 14.

16. Návay Lajos szobra. = Reggeli Délvilág, 1995. október 17.

17. Kilencszáz kilométer szekéren. In. Makói Honismereti Híradó, 1995. 1. szám,
21–25. p.

18. Lévay Imre, a piarista szerzetes. Makó, 1995. - Makói Életrajzi Füzetek 1.

19. Fári Irén: A Történeti osztály munkája 1991-93-ban. In. Történeti Tanulmányok : Studia Historica 1. Szeged, 1995. 355. p. 

 

1996

 

20. Tisza István díszpolgári oklevele. In. Makói Honismereti Híradó, 1996. 1. sz.
35–36. p.

21. Lélek István, az ipartestület elnöke. Makó, 1996. - Makói Életrajzi Füzetek 3.

22. A Makói Gazdasági Egyesület története. Makó, 1996. - Szirbik Miklós Társaság Füzetei 2. 

1997

 

23. A Makói Gazdasági Egyesület 110 éve. In. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1995/96. Szeged, 1997. 153–158. p.

24. A Makói Gazdasági Egyesület 110 éve. = Makói História 1997/1. 5–6. p.

25. A József Attila Múzeum könyvtára. = Makói História 1997/2. 5–6. p.

26. A József Attila Múzeum történeti dokumentációs gyűjteménye. = Makói História 1997/3. 5–6. p. 

1998

 

27. Bánhidy Albert, országgyűlési követ. = Makói História 1998/1. 5. p.

28. Dobsa Lajos, gerilla õrnagy. = Makói História 1998/1. 7–8. p.

29. Schmidt Ferdinánd, honvéd százados. = Makói História 1998/1. 10–11. sz.

30. Tarnay Antal, honvéd százados. = Makói História 1998/1. 11. p.

31. Tarnay Károly, honvéd õrnagy. = Makói História 1998/1. 11–12. p.

32. Csanádvármegyei gazdasági és ipari kiállítás 1886. október 10–17. In. Tanulmányok : Tóth Ferenc köszöntése. Makó, 1998. 75–86. p. - Makói Múzeum Füzetei 90.

33. Köszöntés. = Múzeumi Hírlevél 1998/7-8. 189. p.

34. Tanulmányok : Tóth Ferenc köszöntése. – Ismertetés = Múzeumi Hírlevél 1998/7-8. 183. p.

35. S. Bálint György, a felsõház tagja. Makó, 1998. - Szirbik Miklós Társaság Füzetei 9.

36. A Csanádvármegyei Gazdasági Egyesület jubileumi kiállítása 1937-ben. = Makói História, 1998/2. 3–5. p.

37. Csanádvármegyei Gazdasági Egyesület jubileumi kiállítása. Makó, 1998. - Szirbik Miklós Társaság Füzetei 11.

 

1999

38. Bibliográfia : Válogatott bibliográfia József Attila makói éveiről. = Makói História 1999/2. 11–12. p.

39. A nagyvilágból. = Makói História 1999/3. 9–11. p.

40. Kosztolányi Dezső az „elkésett” költő. = Makói História 1999/6. 7–8. p.

41. Mécs László, a magyar lelkek bujdosó lantosa. = Makói História 1999/6. 9–11. p.

 

2000

 

42. Köszönet a Makói História minden szerzőjének! = Múzeumi Hírlevél 2000/2. 45-46. p.

43. Horthy Makón : Könyvbemutató. = Délvilág 2000. február 12. 4. p.

44. A Horthy-harang hangja : Könyv a kormányzó és Makó kapcsolatáról. = Délvilág 2000. február 15. 6. p.

45. Előszó. = Makói História 2000/1. 1. p.

46. A József Attila Múzeum kiadványai. = Makói História 2000/1. 18–20. p.

47. Bibliográfia : Írások a Makói Művésztelepről. = Makói História 2000/2. 15–20. p.

48. Horthy Miklós Makón. = Makói História 2000/3-4. 11–12. p.

 

2001

49. Horthy Miklós Makón. In. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve : Történeti Tanulmányok 4. Szeged, 2001. 267–281. p.

50. Horthy Miklós Makón. – Különlenyomat - A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve : Történeti Tanulmányok 4. Szeged, 2001.

51. Torma Imre Horthy Miklós arcképe. In. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1999/2000. Szeged, 2001. 71–73. p.

52. Horthy Makón. Makó, 2001. - A Makói Keresztény Értelmiségi Szövetség Füzetei 30.

53. Száz éve történt : Ipari és gazdasági kiállítás Makón 1901-ben. = Makói História 2001/1. 9–11. p.

 

2002

 

54. Apponyi Albert a makói főtéren. In. Történeti tanulmányok : Studia Historica 5. Szeged, 2002. 181–188. p

55. Apponyi Albert a makói főtéren. – Különlenyomat – Történeti tanulmányok : Studia Historica 5. Szeged, 2002.

56. Búzatermelés és lótenyésztés Makón 1867–1918 között. In. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2001. Szeged, 2002. 65–68. p

57. Makó agrárgazdasága. In. Makó története 1849-től 1920-ig. Makó, 2002. 246–269. p. - Makó monográfiája 5.

58. Makó agrárgazdasága. – Különlenyomat – Makó története 1849-től 1920-ig. Makó, 2002. - Makó monográfiája 5.

59. A New York-i Kossuth-szobor és Makó. = Marosvidék 2003/2. 26–27. p.

60. Csanád megye és az aradi vértanúk. = Marosvidék 2003/2. 29–30. p.

61. Tóth Ferenc: Horthy Makón. = Marosvidék 2002/3. 56–57. p

62. Forgó Géza. In. Hagyomány szolgálatában. Szeged, 2002. 235. p.

2003

 

63. Három makói orvos a Horthy-kor világában. In. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2002. Szeged, 2003. 129–134. p

64. II. Rákóczi Ferenc hamvai és a makói nép. In. A legmakaibb makai: Tanulmányok a 75 éves dr. Tóth Ferenc tiszteletére. Szeged, 2003. 27–32. p.

65. Tömörkény István nyomdokain. = Marosvidék 2003/1. 40–42. p

66. Dr. Uray Vilmos, az elfeledett sebész. = Marosvidék 2003/2. 23–25. p

67. A legmakaibb makai. = Makói História 2003/1-2. 17–18. P.

68. A belvárosi református ótemplom emléktáblái. = Makói História 2003/3–4. 7–13 p.

69. Dr. urai Uray Vilmos, egy tehetséges orvos sorsa. In. Történeti tanulmányok : Studia Historica 6. Szeged, 2003. 109–126. p.

70. Dr. urai Uray Vilmos, egy tehetséges orvos sorsa. — Különlenyomat — Történeti tanulmányok: Studia Historica 6. Szeged, 2003. 109–126. p

71. Gosztonyi Tibor: Dr. Uray Vilmos, az elfeledett sebész és kórházigazgató. = Ibrányi Hírlap 2003. április. 19. p.

72. Olasz Tibor: Református ünnepségsorozat Makón. = Marosvidék 2003/3. 72. p.

73. Asztma klub : Egészségügy a Horthy-korban” előadás. = Makói Hírek 2003. november 28. 4. p.

 

2004

 

74. Konferenciák beszámolók : Móra Ferenc Múzeum – Tudományos felolvasó ülés. = Múzeumi Hírlevél 2004. január, 12. p.

75. Magyar múzeumi kiadványok: Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2002. = Múzeumi Hírlevél 2004. január. 31. p.

76. Honismereti bibliográfia: Tömörkény nyomdokain [Marosvidék]. = Honismeret, 2004/1. 117. p.

77. Honismereti bibliográfia : Dr. Uray Vilmos, az elfeledett sebész [Marosvidék]. = Honismeret, 2004/1., 117. p.

78. A Makói História 2003-as számai. = Múzeumi Hírlevél, 2004/2. 52–54. p.

79. Az Erdélyi Helikon makói barátai = Marosvidék 2004/2. 74–75. p.

 

2005

80. Bod Péter szülőfalujában = Marosvidék 2005/2. 38–39. p.

 

2006

81. Kossuth Lajos temetése és a makói sajtó. In. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2005. Szeged, 2006.

82. Makói küldöttség Kossuth Lajos temetésén. In. Történeti tanulmányok : Studia Historica 9. Szeged, 2006. 41–47. p.

83. Előszó. In. Vass József: Óföldeák megmaradt öröksége. Óföldeák, 2006. 3. p.

84. Dr. Diósszáli Sámuel Kórház- és Rendelőintézet centenáriumi könyve. Szerk. Makó, 2006.

85. A Csanádvármegyei Szent István Közkórház története. In. Dr. Diósszilágyii Sámuel Kórház- és Rendelőintézet centenáriumi könyve. Makó, 2006. 7–37. p.

86. Dr. Bálint Nagy István 1893–1931. In. Dr. Diósszilágyii Sámuel Kórház- és Rendelőintézet centenáriumi könyve. Makó, 2006. 38–39. p.

87. Dr. Borotvás Dezső 1844–1897. In. Dr. Diósszilágyii Sámuel Kórház- és Rendelőintézet centenáriumi könyve. Makó, 2006. 40–41. p.

88. Dr. Diósszilágyi Sámuel 1882–1963. In. Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- és Rendelőintézet centenáriumi könyve. Makó, 2006. 42–46. p.

89. Dr. Felletár József 1893–1972. In. Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- és Rendelőintézet centenáriumi könyve. Makó, 2006. 47–49. p.

90. Dr. Szabó Dezső 1905–1892. In. Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- és Rendelőintézet centenáriumi könyve. Makó, 2006. 50–52. p.

91. Dr. Tóth Aladár 1903–1976. In. Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- és Rendelőintézet centenáriumi könyve. Makó, 2006. 53–57. p.

92. Dr. Uray Vilmos 1882–1950. In. Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- és Rendelőintézet centenáriumi könyve. Makó, 2006. 58–60. p.

93. Hadik Magda: Nagy táncos. Címlapfotó. = Marosvidék 2006/2. Borító.

94. Torockó. = Marosvidék 2006/3.12–13. p.

 

2007

 

95. 100 éves a makói kórház : Kiállítás a Hagymaházban. In. Történeti Muzeológiai Szemle 7.

Bp. 2007. 309–312. p.

2008

96. A Maros télen. Címlapfotó. = Marosvidék 2008/3. Borító.

97. Halmágyi Pál: Forgó Géza újabb képei. = Marosvidék 2008/3. 78. p.

98. Szirbik Miklós léptein : Tanulmányok Halmágyi Pál 60. születésnapjára. Szerk. Makó, 2008.

- Makói Múzeum Füzetei 110.

99. Dr. Gera József, a nyilas pártvezető. In. Szirbik Miklós léptein : Tanulmányok Halmágyi Pál 60. születésnapjára. Szerk. Makó, 2008. - Makói Múzeum Füzetei 110. 139–144. p.

100. Küzdelmes évszázadok 1699–1989. : A József Attila Múzeum új állandó kiállításának vezetője. Szerk. Makó, 2008.

2009

 

101. Elbeszélt történelem. In. Vass József: Emlékek a jövőnek. Óföldeák, 2009. 4. p.

102. Egy kiállítás képei. In. Történeti tanulmánok : Studia Historica 12. Szeged, 2009. 209-223. p.

103. Rozsnyai János: Vizek között. Szerk. Makó, 2009.

2010

104. Bakó Margit Szibilla: A mesebeli Torockó : Gyönyörű fotók a BTK néprajzi tanszékén. = Szegedi Egyetem 2010. március 16. 9. p.

105. Hungarus canadiensis… = Marosvidék 2010/1.

106. Trianonra emlékeztünk : Forgó Géza Torockó képekben c. kiállítás = Lelei hírmondó 2010.

május. 3. p.

107. A Szikszai György Református Általános Iskola tíz éve. Szerk. Makó, 2010. július 26.

108. A Szikszai György Református Általános Iskola története. In. A Szikszai György Református Általános Iskola tíz éve. Makó, 2010.

109. A Csanádvármegyei Szent István Közkórház története. Makó, 2010. Makói Múzeum Füzetei 109.

111. Bálint Nagy István (1893–1931) orr-fül-gégész, orvostörténész. In. A Csanádvármegyei Szent István Közkórház története. Makó, 2010. Makói Múzeum Füzetei 109. 45. p.

112. Borotvás Dezső (1844–1897) kórházigazgató. In. A Csanádvármegyei Szent István Közkórház története. Makó, 2010. Makói Múzeum Füzetei 109. 46–47. p.

113. Diósszilágyi Sámuel (1882–1963) belgyógyász főorvos, kórházigazgató. In. A Csanádvármegyei Szent István Közkórház története. Makó, 2010. Makói Múzeum Füzetei 109. 47–50. p.

114. Felletár József (1893–1972) szülész-nőgyógyász főorvos. In A Csanádvármegyei Szent István Közkórház története. Makó, 2010. Makói Múzeum Füzetei 109. 50–52. p.

115. Szabó György (1905–1982) szemész főorvos. In. A Csanádvármegyei Szent István Közkórház története. Makó, 2010. Makói Múzeum Füzetei 109. 52–53. p.

116. Tóth Aladár (1903–1976) orr-fül-gégész, főorvos. In. A Csanádvármegyei Szent István Közkórház története. Makó, 2010. Makói Múzeum Füzetei 109. 54–57. p.

117. Uray Vilmos (1882–1950) kórházigazgató-főorvos, sebész. In. A Csanádvármegyei Szent István Közkórház története. Makó, 2010. Makói Múzeum Füzetei 109. 57–59. p.

118. Dózsa Lajos 1852–1913), Cseresznyés Sándor (1786–?), Gera József (1896–1946), Hoffmann Károly (?–1834), Meskó János (1805-1892), Molitorisz Kálmán (?–1919), Papp Mihály (1836-1913), Urbanics Mihály (1781–1841), ifj. Urbanics Mihály (1810–?). In. A Csanádvármegyei Szent István Közkórház története. Makó, 2010. Makói Múzeum Füzetei 109. 60–61. p.

119. Marostól a Marosvidékig = Marosvidék 2010/3.